หลักสูตร กศน.ออนไลน์


TKP : NFE Courses 
เป็นพัฒนาการระยะที่สองของโครงการ TKP ที่มุ่งเน้นพัฒนาหลักสูตร ดำเนินการโดยหน่วยงาน สถานศึกษานำร่องที่มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ในรูปแบบ Responsive

หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ
1.ศูนย์ กศน. อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
2.ศูนย์ กศน. อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
3.ศูนย์ กศน. อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4.ศูนย์ กศน. อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
5.ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง
6.สถาบันการศึกษาทางไกล
7.สถาบัน กศน. ภาคตะวันออก

No comments:

Post a Comment

Pages